jueves, 7 de enero de 2010

D. Fortunato Cruces Angueira

Nesta ocasióin quero falárvos dun gran persoeiro dodrés, como é Fortunato Cruces Angueira, nacido na aldea de Lestrove en 1870, emigrando cara Arxentina en 1885. Aló fundou a sociedaden "Hijos de Rois", o semanario local "La Justicia", o Centro Gallego de Barracas, e o "Correo de Galicia".
Colaborou en distintas puiblicacións como "El Día" de Montevideo, "El Correo Gallego" de Río de Xaneiro, "El Heraldo Cristiano" de Santiago de Chile, "Diario Gallego" da Habana, "Acción Española" de México, "Faro de Vigo" e na revista "Galicia" de Madrid. En 1907 fundou en Montevideo a "Sociedad de Hijos de Valle Miñor" para axudar ós españois desamparados. Ademais foi un dos impulsores da Biblioteca América de Santiago.
Publicou as seguintes obras, "Primeiras Follas", "Castañolas" e "Cousas Gallegas"; deixando sen publicar as obras "Caludiña" e "Temas Camperos".
Faleceu na Arxentina en 1961.
No ano 1949 fora nomeado "Fillo Predilecto" polo concello de Dodro dándolle o seu nome á estrada que pasa por Lestrove, sendo aínda actualmente o único dodrés distinguido destas dúas maneiras polo concello de Dodro.