miércoles, 29 de octubre de 2014

A Veiga de Abaixo

No lugar de Bexo, preto do río Ulla, hai un xacemento arqueolóxico romano de subsolo, non se aprecian restos na superficie; coñecido como A Veiga de Abaixo, GA15033007. Na zona atopanse restos de tégula galaico- romana (tella) e apreciase un crecemento desigual no millo cultivado na zona, o que soe indicar a existencia de estructuras soterradas.
Pola súa cercanía ó río e á insua de Bexo, podería tratarse dun porto de época romana ou algunha estructura similar, dado que posiblemente nese momento a liña de costa estivese máis adentro e crearíase na zona un embarcadeiro amplo protexido pola insua.